IAN MACRAE'S KARAOKE FUN SHOW

IAN MACRAE'S KARAOKE FUN SHOW

Great sound, lighting, big screen, experienced pros...combine to give the best karaoke experience around.

Ian-MacRae-s-Karaoke-Fun-Show-image-2-th Ian-MacRae-s-Karaoke-Fun-Show-image-1-th

Click any thumbnail to see a larger version

Ian-MacRae-s-Karaoke-Fun-Show-image-2